Vilkår & betingelser

Vilkår & betingelser

Servicevilkår for URBAN Go apps


 

1. Introduktion

Gældende vilkår. Tak, fordi du bruger URBAN Gos produkter. URBAN Gos apps er tjenester, som leveres af URBAN Go, Roskildevej 333, 2610 Rødovre, Danmark, CVR: 38743414  og som er underlagt Google Play og reglerne i AppStore. Hvor Google er nævnt, menes der også Apple. Hvor der nævnes Google Play, menes også App-store. Din brug af URBAN Gos apps herunder Instant Apps, spil, musik, film, bøger, blade eller andre digitale indholdstjenester (benævnt "Indhold") tilgængelig via det er underlagt disse Servicevilkår (hvilket vi samlet benævner “Vilkårene”).

Du skal acceptere følgende vilkår for at kunne bruge URBAN Go’s apps. Læs dem grundigt. Hvis du ikke forstår vilkårene, eller hvis du ikke accepterer dele af dem, bør du ikke bruge URBAN Gos apps. Nogle produkter og funktioner er ikke tilgængelige i alle udgaver af URBAN Gos apps. Du kan få flere oplysninger i hjælpefunktionen i appen.

 

2. Bestemmelse for URBAN Go apps

Direkte salg, agentursalg og appsalg. Når du køber "indhold" i URBAN Go, køber du det enten:

(a) direkte af den bestilte chauffør ("direkte salg");

(b) af udbyderen af indholdet ("udbyderen"), hvor URBAN Go optræder som agent for Udbyderen ("agentursalg"), eller

(c) hvis det drejer sig om særligt, klarlagte, og utvetydigt beskrevne ydelser, af URBAN Gos apps ("appsalg").

Hver gang du køber Indhold, indgår du en separat salgskontrakt:

(d) på baggrund af vilkårene (hvis de er relevante) med den individuelle fysiske serviceleverandør, dennes arbejdsgiver, eller anden, for URBAN Go ekstern person, eller samarbejdspartner, hvad enten denne er fysisk eller juridisk (ved Direkte Salg),

(e) på baggrund af vilkårene (hvis de er relevante) med udbyderen af det Indhold, du har købt (ved Agentursalg) eller

(f) med udbyderen af det Indhold, du har købt (ved Appsalg).

Den separate salgskontrakt i (e) eller (f) ovenfor (hvis de er relevante) gælder som tillæg til din kontrakt med Google Inc. om brug af Tjenesten (dvs. Servicevilkårene for Google Play).

Ved Agentursalg gælder udsagnet i Google Servicevilkår om, at Google Servicevilkår "ikke medfører rettigheder for begunstigede tredjeparter", ikke for din brug af Tjenesten.

Adgang til Indhold. Du må bruge URBAN Gos apps til at gennemse, finde, se og/eller downloade Indhold til din mobil, computer eller anden understøttet enhed ("Enhed"). Tilgængeligheden af Indhold varierer fra område til område, og det er ikke sikkert, at alt Indhold er tilgængeligt i dit land. Det er ikke alt Indhold, der kan deles med familiemedlemmer. Noget af dette Indhold udbydes af URBAN Go, mens andet muligvis udbydes af tredjeparter, som ikke er associeret med URBAN Go. URBAN Go er ikke ansvarlig for Indhold, der er tilgængeligt via URBAN Go, og som stammer fra andre kilder end URBAN Go, og bifalder nødvendigvis ikke sådant indhold.

 

3. Din brug af URBAN Go

For at benytte URBAN Gos fragttjeneste har du ret men ikke pligt til at oplyse hvilken fragtgenstand du ønsker fragtet. Tjenesten kan ikke bruges udelukkende til persontransport og chaufføren har ret til at afvise en tur hvor der ikke forefindes en fragtgenstand.

Aldersbegrænsninger: For at bruge URBAN Go skal du have en gyldig Google Play-konto, som er underlagt følgende aldersbegrænsninger:  Du skal være fyldt 16 år for at kunne benytte kunderelaterede dele af URBAN Gos appsortiment. For brug af yderligere produkter, er aldersgrænsen, som udgangspunkt 18 år. Der kan dog være andre krav, om f.eks ancinitet eller lign, der udelukker personer der lever op til alderskravet, for at benytte tjenesterne. Du må ikke bruge URBAN Gos tjenester, hvis du er blevet forment adgang, eller du på anden vis er blevet juridisk forhindret i at modtage eller bruge Tjenesten eller enhver form for Indhold i henhold til gældende lovgivning i det land, du bor i, eller hvor du bruger URBAN Gos tjenester. Du skal overholde alle yderligere aldersbegrænsninger, som måtte gælde for brug af specifikt Indhold eller funktioner i URBAN Gos apps.

Grundlæggende krav til brug. Når du skal bruge Tjenesten, skal du bruge en Enhed, der opfylder system- og kompatibilitetskravene for det pågældende Indhold, som til enhver tid kan ændres, en internetforbindelse og kompatibel software. Muligheden for at bruge Tjenesten og Tjenestens ydeevne kan blive påvirket af disse faktorer. Disse systemkrav er dit ansvar.

Tredjepartsgebyrer. Der kan forekomme adgangs- eller datagebyrer fra tredjeparter (som f.eks. din internetudbyder eller dit mobilselskab) i forbindelse med din brug og visning af indhold i URBAN Go. Du kan f.eks. blive pålagt disse gebyrer, hvis du bruger tjenester fra Google Play på eller via tjenester eller enheder fra tredjepart. Du er ansvarlig for alle disse gebyrer.

Opdateringer. Det kan være nødvendigt for brugen af URBAN Gos apps og tjenester og for at få adgang til eller downloade Indhold at installere opdateringer til URBAN Go eller relateret software, som vi lancerer med jævne mellemrum. Indhold, der stammer fra URBAN Go, kan til enhver tid kommunikere med servere for at søge efter tilgængelige opdateringer til Indholdet og til funktionaliteten, f.eks. fejlrettelser, programrettelser, forbedrede funktioner, manglende plugins og nye versioner (samlet kaldet "Opdateringer"). Din brug af det Indhold, du har installeret, kræver, at du har accepteret at modtage sådanne automatisk anmodede Opdateringer. Hvis du ikke accepterer disse automatisk anmodede og modtagne Opdateringer, skal du ikke bruge URBAN Gos apps eller installere dette Indhold.

Personlige oplysninger. Du kan blive bedt om at angive oplysninger om dig selv, f.eks. navn, adresse og faktureringsoplysninger, for at få adgang til visse tjenester eller særligt Indhold i URBAN Gos apps. De oplysninger, vi indsamler, herunder oplysninger, som er indhentet fra tredjeparter, deles mellem URBAN Go og koncernens virksomheder, så de kan levere Tjenesten. De oplysninger, du giver til URBAN Go, skal altid være nøjagtige, korrekte og opdaterede. Det kan være nødvendigt for URBAN Go at videregive dine personlige oplysninger, f.eks. dit navn og din e-mailadresse, til Udbydere med det formål at behandle dine transaktioner og/eller levere Indhold til dig. URBAN Go har aftalt med udbyderne, at de bruger disse oplysninger i overensstemmelse med deres privatlivspolitikker.

Uautoriseret adgang til konti. Du skal holde dine brugeroplysninger hemmelige, og du må ikke dele dem med andre. Du må ikke hverken manuelt eller automatisk indsamle personlige oplysninger fra andre brugere af URBAN Gos platforme eller fra brugere af andre URBAN Go-tjenester, herunder kontonavne.

Deaktiverede konti. Hvis URBAN Go deaktiverer adgangen til din konto i overensstemmelse med vilkårene (f.eks. hvis du overtræder vilkårene), kan du blive forhindret i at få adgang til URBAN Go, dine kontooplysninger, dine filer eller andet indhold, der er gemt på din konto.

Se afsnit nedenfor for at få flere oplysninger om dine rettigheder, hvis du ikke kan downloade Indhold, før din konto deaktiveres.

Malwarebeskyttelse. URBAN Go kan modtage oplysninger om din enheds netværksforbindelser, operativsystemet og tredjepartsapps for at beskytte dig mod skadelig software fra tredjeparter og andre sikkerhedsproblemer. URBAN Go kan advare dig, hvis en app vurderes til at være usikker. Vi kan også fjerne eller blokere installationen af denne på din enhed, hvis den er kendt for at skade enheder, data eller brugere.

 

4. Køb og betalinger

Gratis Indhold. URBAN Go kan give dig tilladelse til at downloade, se eller bruge Indhold gratis. Vilkår og betingelser, som gælder for købt Indhold, gælder også for gratis Indhold, undtagen i forbindelse med betalingsrelaterede bestemmelser (f.eks. gælder vilkårenes bestemmelser om refusion ikke for gratis Indhold). URBAN Go kan indføre begrænsninger på din adgang og brug af gratis Indhold.

Køb af Indhold. Din kontrakt for køb og brug af Indhold gælder, når du modtager en besked i Appen, på din telefon eller e-mail fra URBAN Go, som bekræfter dit køb af dette Indhold, og kontrakten træder i kraft, så snart købet er gennemført, i form af bekræftet bestilling, da købet hermed anses for påbegyndt leveret.

Hvis en URBAN Go service slettes, eller hvis du sletter servicen, kan du blive debiteret for afventende køb, som du har foretaget med betalingsmetoden.

Andre betalingsmetoder: URBAN Go kan give dig mulighed for at betale med andre metoder end din tidligere valgte, for at gøre det nemmere at købe indhold i URBAN Gos apps. Du skal overholde alle relevante vilkår og betingelser eller juridiske aftaler, som regulerer din brug af en given betalingsmetode, uanset om de er indgået med URBAN Go eller en tredjepart. URBAN Go kan tilføje eller fjerne betalingsmetoder efter eget skøn og uden varsel. I forbindelse med bestilling af turen er URBAN Go berettiget til at anmode betalingsformidler om at kontrollere og/eller forudreservere et beløb af en passende størrelse, på betalings- eller kreditkortet. Efter endt levering, belastet kortet med udgiften til servicen, og et eventuelt overreserveret beløb, bliver afmeldt hos betalingsformidleren, med det samme. Når købet er gennemført, kan URBAN Go eller URBAN Go’s betalingsbehandler debitere beløbet for det bestilte indhold på dit kreditkort eller anden betalingsform, som du har angivet, sammen med eventuelle yderligere beløb som f.eks. afgifter. Du har eneansvar for alle beløb, der betales i forbindelse med dine køb i URBAN Go. Såfremt betalingen ikke gennemføres, må URBAN Go tage alle lovlige midler i brug, med henblik på at inddrive fordringen, herunder at øge det skyldige beløb, med satserne der er beskrevet i prislisten. Ved evt. manglende dækning på dit betalingskort, eller hvis din bank på anden måde afviser betalingen, kan URBAN Go efterfølgende trække det skyldige beløb via kortindløser.

Berettigelse til betaling via mobilregningen. Når vi skal fastslå, om du er berettiget til at få faktureret køb af Indhold via en mobilenhed på din mobilnetværksudbyders konto, sender vi identifikationsoplysninger om din Enhed, dit abonnement-id og SIM-kortserienummer til din netværksudbyder, når du opretter en Google Play-konto på en enhed. Du skal acceptere netværksudbyderens servicevilkår for at tillade dette. Netværksudbyderen kan sende os oplysninger om din faktureringsadresse for at hjælpe os med at oprette din Google Play-konto. Vi opbevarer og bruger disse oplysninger i overensstemmelse med Googles privatlivspolitikker.

Priser. Priser og tilgængelighed for alt indhold, der er synligt i Google Play, kan ændres når som helst, inden du klikker på den knap, der indikerer, at du vil købe indholdet.

Afgifter. Du er ansvarlig for alle afgifter og skal betale for Indhold uden reduktion på grund af afgifterne. Hvis sælgeren af Indhold er forpligtet til at opkræve eller betale afgifter, bliver du opkrævet disse afgifter. Med "afgifter" menes der alle afgifter, told eller afgifter (ud over indkomstskat) forbundet med salg af Indhold, herunder alle relaterede bøder og renter.

Overholdelse af skattelovgivningen. Du skal overholde den til enhver tid gældende skattelovgivning, herunder indberetning og betaling af afgifter i forbindelse med brug af Google Play eller køb af Indhold via Google Play. Indberetning og betaling af sådanne gældende afgifter er dit ansvar.

Salg er bindende. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i Vilkårene eller Googles politikker om refusion, som vises i Tjenesten, er alle salg bindende, og returnering, erstatning og refusion er ikke tilladt. Hvis erstatning, returnering eller refusion tillades for en transaktion, kan denne tilbageføres, og du vil muligvis ikke længere have adgang til det Indhold, du erhvervede via transaktionen. Dine rettigheder angående tilbagetrækning, annullering og returnering af køb mod refusion er beskrevet i de yderligere vilkår, der er relevante for typen af Indhold som vist nedenfor, samt i refusionspolitikkerne, der vises i Tjenesten.

Forudbestillinger.

(a) Når du foretager en forudbestilling af et produkt, træder din kontrakt for købet og brugen af dette element i kraft, når produktet bliver tilgængeligt på din konto, og du debiteres ligeledes for købet på dette tidspunkt. Du kan annullere din forudbestilling frem til det tidspunkt, hvor produktet bliver tilgængeligt for dig (hvis du vil annullere forudbestillingen, skal du gå til siden "Mine ordrer" og følge vejledningen der).

(b) Så snart produktet bliver tilgængeligt for dig, kan du ikke længere trække forudbestillingen tilbage eller annullere den. Dine rettigheder vedrørende annullering og returnering er fra dette tidspunkt de samme som for alle andre produkter, der købes via Google Play. Se vilkårene nedenfor for at få flere oplysninger.

(c) Vi bliver nødt til at annullere din forudbestilling, hvis salget af produktet ophører i Google Play, før det bliver tilgængeligt for dig. Vi forbeholder os endvidere retten til at annullere din ordre, hvis prisen ændres, før din ordre er afviklet.

Markedsføring:

Du giver ved brug af URBAN Go appen samtykke til at kunne modtage lejlighedsvise nyhedsbreve og andet markedsføring fra URBAN Go. Du vil altid kunne afmelde denne service

Takster:

De til en hver tid gældende takster og gebyrer fremgår af firmaets hjemmeside(r) og kan ændres uden forudgående varsel.

Indsigelser:

Hvis du gør indsigelse via din kortudsteder og denne indsigelse viser sig at være uberettiget, opkræves et gebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

 

5. Abonnementer

Prøveperioder til blade, nyhedsindhold og musik. Tilmelding til en gratis prøveperiode på et blad eller nyhedsindhold i Google Play Bladkiosk eller musik (herunder som led i dit køb af et abonnement på et blad eller musik) giver dig gratis adgang til abonnementsfordele ved det pågældende blad i en fastsat prøveperiode. Ved udgangen af en sådan prøveperiode vil du blive opkrævet prisen for den første periode af abonnementet og vil fortsat blive opkrævet, indtil du opsiger dit abonnement. Hvis du vil undgå at blive opkrævet, skal du annullere inden udgangen af prøveperioden. Hvis du annullerer i løbet af prøveperioden, vil du fortsat have adgang til de bladudgivelser, som du har adgang til i løbet af en gratis prøveperiode, men du vil ikke fortsat have adgang til nyhedsindhold eller Musikabonnementsindhold (som defineret nedenfor), som du har adgang til i løbet af en gratis prøveperiode, medmindre du bliver betalende abonnent. Adgang til gratis prøveperioder kan være begrænset til et bestemt antal gratis prøveperioder for hver bruger i en given periode. Hvis du vil undgå eventuelle gebyrer, skal du annullere abonnementet inden udgangen af prøveperioden. Se afsnittet "Annullering" nedenfor i afsnit 5 for at få flere oplysninger om annullering af abonnementer.

Prøveperioder for apps. Når du tilmelder dig en prøveperiode til en Android-app, får du gratis adgang til abonnementsfordelene ved denne app i en periode, der fastsættes af appudvikleren. Ved udgangen af prøveperioden vil du blive opkrævet prisen for den første periode af abonnementet og vil fortsat blive opkrævet, indtil du opsiger dit abonnement. Hvis du vil undgå at blive opkrævet, skal du annullere inden udgangen af prøveperioden. Når du annullerer din prøveperiode, mister du straks adgangen til den pågældende app samt abonnementsrettighederne.

Annullering. Hvis du køber et automatisk tilbagevendende periodisk abonnement på Indhold (uanset om det er månedligt, årligt eller for en anden periode), kan du til enhver tid annullere abonnementet inden slutningen af den pågældende faktureringscyklus, og annulleringen træder i kraft fra den næste periode. Hvis du f.eks. køber et månedligt abonnement, kan du annullere abonnementet i løbet af en abonnementsmåned, hvorefter det vil ophøre fra den følgende måned. Du vil ikke modtage en refusion for den aktuelle faktureringsperiode, undtagen i tilfælde af et defekt produkt (som anført i afsnit 6 nedenfor), eller som på anden måde er angivet i disse Vilkår. Hvis du har et abonnement på et blad eller nyhedsindhold i Google Play Bladkiosk, vil du fortsat modtage Indhold og opdateringer (hvis relevant) af det pågældende abonnement i resten af den aktuelle faktureringsperiode. Din adgang til tidligere leverede bladnumre påvirkes ikke af opsigelsen, når den indeværende faktureringsperiode slutter. Din adgang til nyhedsindhold, der kræver abonnement, vil derimod ophøre, når den faktureringsperiode, hvori opsigelsen af abonnementet fandt sted, er slut. Hvis du har et musikabonnement, vil du fortsat have adgang til Musikabonnementsindhold (som defineret i afsnit 7 nedenfor) i resten af den aktuelle faktureringsperiode, men din adgang til musikabonnementsindhold slutter ved udgangen af den faktureringsperiode, som dit abonnement annulleres i. Yderligere refusionspolitikker for musik og tidsskrifter er angivet i hhv. afsnit 7 og afsnit 10 nedenfor.

Prisændringer. Når du køber et abonnement, bliver du til at starte med debiteret for den pris, der gælder på det tidspunkt, hvor abonnementet blev oprettet. Google eller URBAN Go giver dig besked, hvis prisen på abonnementet stiger på et senere tidspunkt. Stigningen gælder fra din første betaling efter meddelelsen.

Afslag på prisændringer. Hvis du ikke vil betale den højere pris for et abonnement, kan du annullere abonnementet som beskrevet i Hjælp til Google Play eller URBAN Go, afhængig af hvem der varsler prisstigningen, og du vil ikke blive opkrævet yderligere beløb for abonnementet forudsat, at du har givet os besked inden den aktuelle faktureringsperiodes udløb. I nogle tilfælde, hvor Udbyderen øger prisen på et abonnement, kan Google annullere dit abonnement, medmindre du accepterer at forny abonnementet til den nye pris. Hvis dit abonnement annulleres, og du senere vil tegne et nyt, vil du til at begynde med blive opkrævet den aktuelle pris.

 

6. Rettigheder og begrænsninger

License to Use Content. Following payment of the applicable fees for content, you will have the non-exclusive right, for the period selected by you in the case of a purchase for a rental period, and in other cases for as long as Google and the applicable copyright holder have rights to provide you that content, to download, use or stream, in each case, solely as expressly permitted by Google via the Google Play user interface and subject to the restrictions set out in the Terms and associated policies, copies of the applicable Content to your Devices, and to view, use, and display the Content on your Devices or as otherwise authorized by Google as part of the Service for your personal, non-commercial use only.  All rights, title and interest in Google Play and Content not expressly granted to you in the Terms are reserved by Google and its licensors.

 

Overtrædelse af Licensvilkårene. Hvis du overtræder vilkårene og betingelserne i Vilkårene, vil dine rettigheder i henhold til denne licens straks ophøre, og Google eller URBAN Go kan ophæve din adgang til tjenesten, Indholdet og/eller din Google-konto uden mulighed for refusion.

Ingen offentlig afspilning. Du må hverken helt eller delvist afspille Indholdet som en del af en offentlig optræden eller fremvisning, heller ikke selvom der ikke tages gebyr for det (medmindre en sådan brug ikke udgør en krænkelse af ophavsretten eller er i modstrid med andre gældende rettigheder). Brug af et værktøj eller en funktion, der leveres som en godkendt del af Google Play (f.eks. "Sociale anbefalinger" som beskrevet i Musikvilkårene nedenfor), er tilladt forudsat, at du bruger værktøjet eller funktionen, som det er særligt tilladt, og kun på netop den måde, der er angivet og aktiveret af Google.

Salg, distribution og overdragelse til tredjepart. Du må ikke sælge, leje, lease, viderefordele, udsende, transmittere, kommunikere, ændre, underlicensere eller overføre eller tildele noget Indhold eller dine rettigheder hertil til nogen tredjepart uden godkendelse. Det gælder også alle downloads af Indhold, som du måtte erhverve via Google Play. Brug af værktøjer eller funktioner, der leveres som en godkendt del af Google Play (f.eks. "Sociale anbefalinger"), udgør ikke en overtrædelse af denne bestemmelse, så længe du bruger værktøjet, som det er særligt tilladt, og kun på netop den måde, der er angivet og aktiveret af Google.

Optagelse af streaming. Du må ikke bruge Google Play eller noget Indhold i forbindelse med software til stream-ripping, stream capture eller lignende software til at optage eller kopiere Indhold, du modtager i streaming-format.

Deling. Du må ikke bruge Indhold som en del af nogen tjeneste til deling, udlån eller flerpersonersbrug eller med henblik på andre anstillelser, medmindre det er særligt tilladt, og kun på netop den måde, der er angivet og aktiveret af Google (f.eks. via "Sociale anbefalinger").

Sikkerhedsfunktioner. Du må ikke forsøge eller hjælpe, godkende eller opfordre andre til at omgå, deaktivere eller hindre de sikkerhedsfunktioner eller komponenter såsom software til administration af digitale rettigheder eller kryptering, der beskytter, slører eller på anden måde begrænser adgangen til Indhold eller Google Play. Hvis du overtræder sikkerhedsfunktionerne, kan du holdes civilretligt og strafferetligt ansvarlig.

Markeringer af ejendomsret. Du må ikke fjerne vandmærker, mærkater eller andre juridiske eller ejendomsretlige markeringer i noget som helst Indhold, og du må ikke forsøge at ændre Indhold, som du har erhvervet via Google Play, herunder alle modifikationer med henblik på at skjule eller ændre tegn på ejerskab af eller kilde til Indholdet.

Anvendelse af Android-apps. Du skal anvende apps fra Google Play i overensstemmelse med de til enhver tid gældende handels- og programpolitikker for Google Play. Den aktuelle version heraf kan findes på http://play.google.com/about/android-developer-policies.html

Defekt Indhold. Når Indholdet er blevet tilgængeligt via din konto, bør du kontrollere Indholdet, så snart det med rimelighed er muligt, for at sikre, at det fungerer som beskrevet. Kontakt os, så snart det med rimelighed er muligt, hvis du finder fejl eller defekter. Hvis det drejer sig om Android-apps, skal du kontakte udvikleren angående defekter eller funktionsproblemer med appen som beskrevet i Hjælp til Google Play. Hvis det drejer sig om andet Indhold end apps, der er underlagt begrænsninger i de yderligere vilkår for det pågældende Indhold nedenfor, kan du annullere køb fra Google Play hos Google, hvis Google Play ikke fungerer som beskrevet i forhold til det købte Indhold. Google vil herefter enten stille erstatningsindhold til rådighed (hvis muligt) eller refundere købsprisen.

Hvis Google refunderer pengene, er refusion af købsprisen den eneste kompensation.

Hvis Google refunderer pengene eller giver kredit, er Google ikke forpligtet til at udstede samme eller lignende refusion fremover.

Hvis det drejer sig om køb af abonnement, kan Google enten refundere perioden helt eller give en delvis refusion for de numre, der ikke er modtaget i den resterende del af abonnementsperioden.

Utilgængeligt og fjernet Indhold. I overensstemmelse med Vilkårene er det Indhold, du køber, tilgængeligt for dig via Google Play i den af dig valgte periode ved køb af lejeperiode og i andre tilfælde, så længe Google har rettighederne til at gøre Indholdet tilgængeligt for dig. I nogle tilfælde (hvis Google f.eks. mister de pågældende rettigheder, nedlægger en tjeneste eller Indhold sløjfes eller overtræder gældende vilkår eller lovgivning) kan Google eller URBAN Go fjerne Indhold, som du har købt, fra din Enhed eller spærre din adgang til dette Indhold. Google giver dig et rimeligt varsel på forhånd i tilfælde af fjernelse eller ophør af sådant Indhold. Hvis du ikke kan downloade en kopi af Indholdet inden en sådan fjernelse eller ophør, tilbyder Google dig enten (a) en ombytning af Indholdet, hvis det er muligt, eller (b) refusion af prisen på Indholdet. Hvis Google refunderer pengene, er refusion af købsprisen den eneste afhjælpning.

Konsekvens ved refusion. Hvis du, uanset af hvilken årsag, får en refusion af købsprisen på Indholdet, ophører dine rettigheder til adgang til det pågældende Indhold.

Markér, Kopiér og Indsæt. Funktionerne Markér, Kopiér og Indsæt kan være tilgængelige for visse former for tekstbaseret Indhold, og du må bruge disse funktioner inden for de fastsatte rammer og kun til personlige, ikke-kommercielle formål.

Flere konti. Hvis du har flere Google-konti med forskellige brugernavne, kan du i nogle tilfælde overføre Indhold fra en konto til en anden, forudsat at du er indehaver af begge disse konti, og at Google har aktiveret en funktion i den pågældende tjeneste, som tillader sådanne overførsler.

Begrænset adgang på Enheder. Google kan til enhver tid indføre begrænsninger på antallet af Enheder og/eller softwareapplikationer, du må bruge til at få adgang til Indhold. (Få flere oplysninger via linket til Hjælp til det pågældende Indhold i Google Play). Google kan registrere og gemme dine Enheders entydige id'er med henblik på at kunne håndhæve disse begrænsninger.

Farlige aktiviteter. Ingen af Tjenesterne og intet af Indholdet er beregnet til brug i forbindelse med drift af atomkraftværker, respiratorer, nødkommunikation, flynavigation eller kommunikationssystemer, flyveledelsessystemer eller andre lignende aktiviteter, hvor eventuelt svigt af Tjenesten eller Indholdet kan føre til dødsfald, personskade eller omfattende materiel eller miljømæssig skade.

Ændringer af Vilkårene.

Hvis Vilkårene ændres af Google, vil du blive bedt om at acceptere de nye vilkår, inden du køber Indhold næste gang. Når du har accepteret de nye vilkår, gælder de for brug af alt Indhold (herunder Indhold, du tidligere har købt) og alle efterfølgende køb, indtil vi informerer dig om yderligere ændringer. URBAN Go kan ændre vilkårene, uden varsel. Ved brug af tjenesten accepterer du samtidig de til enhver tid gældende vilkår. Hvis du nægter at acceptere de opdaterede vilkår, vil du ikke kunne købe yderligere Indhold via Google Play, og den senest accepterede version af Vilkårene vil gælde for din brug af Indhold. I dette tilfælde vil vi, så vidt det er muligt, give dig et rimeligt tidsrum til at downloade en kopi af Indhold, du tidligere har købt på Google Play, til din Enhed, og du kan blive ved med at se denne kopi af Indholdet på dine Enheder i overensstemmelse med din senest accepterede udgave af Vilkårene.

Når denne periode er udløbet, kan du ikke længere downloade det Indhold, du tidligere har købt, og det er muligt, at du ikke længere vil kunne bruge Google Play til at få adgang til eller bruge det Indhold, du allerede har købt, eller relaterede supporttjenester. Hvis dette sker, vil Google enten tilbyde dig en ombytning af Indholdet eller en refusion af prisen på Indholdet, hvilket vil være din eneste afhjælpning. Det kan også være nødvendigt at oprette en ny konto for at få adgang til eller bruge det Indhold, du allerede har købt eller relaterede supporttjenester.

 

7. Udløb af fortrydelsesret

Ifølge loven har du en automatisk lovbestemt ret til at fortryde aftaler om køb af digitalt indhold, som omfatter indkøb af Indhold i Google Play (med undtagelse af køb af enkelte aviser eller magasiner i Bladkiosk). Når du foretager et køb af Indhold i Google Play, accepterer du dog, at Indholdet gøres tilgængeligt for dig med det samme, og du anerkender, at du derfor giver afkald på din automatiske, lovbestemte fortrydelsesret.

Google tilbyder yderligere refusionsret for flere typer af Indhold i Google Play, der fastlægges i disse Vilkår.

 

8. Musik i Google Play

Introduktion. Google Play indeholder visse musikrelaterede produkter og tjenester, som beskrives nærmere nedenfor, og som defineres som "Musikprodukter", "Musikabonnementsindhold"og "Musikskabtjenester".

Musikprodukter, Musikabonnementsindhold. I Google Play Butik kan du gennemse, få vist eksempler på, streame, købe, downloade, anbefale og bruge et udvalg af digital musik og musikrelateret indhold, som f.eks. musikfiler, musikvideoer, eksempelvisninger, klip, musikeroplysninger, brugeranmeldelser, professionelle musikanmeldelser fra tredjepart og andet digitalt indhold ("Musikprodukter"). Visse Musikprodukter kan være tilgængelige for dig ved køb af (eller ved modtagelse af en gratis prøveversion af) et abonnement til en musikabonnementstjeneste, der er gjort tilgængelig via Google Play ("Musikabonnementsindhold"). Musikprodukter kan være ejet af Google eller dets tredjepartspartnere og licensgivere og kan indeholde vandmærker eller andre integrerede data. For at sikre tydelighed er alle Musikprodukter omfattet af "Produkter" som defineret i afsnit 1 ovenfor.

Gemt Indhold. Du kan også bruge Google Play til at gemme digitalt indhold (f.eks. musikfiler, relateret metadata og albumgrafik) i Musiklager vha. Musiksoftware, som begge er defineret nedenfor ("Gemt Indhold"). For at undgå tvivlstilfælde omfatter "Musikprodukter" ikke Gemt Indhold. Gemt Indhold kan omfatte både filer, du har uploadet direkte i Musiklager, og/eller filer, som Google "scanner og matcher" med filer, der er gemt lokalt på din Enhed.

Musikskabtjenester. Google Play kan give dig adgang til (a) serverplads, som du kan bruge til at gemme musik og tilhørende datafiler, herunder Musikprodukter og Gemt Indhold ("Musiklager") og/eller (b) softwareapplikationer (herunder web-, computer- og mobilapplikationer) og relaterede tjenester, som gør det muligt for dig at uploade, administrere, få adgang til og afspille musik via Musiklager ("Musiksoftware"). I disse Vilkår omtales Musiklager og Musiksoftware samlet som "Musikskabtjeneste". For at sikre tydelighed kan du få adgang til Gemt Indhold og Musikabonnementsindhold via den samme brugergrænseflade.

Brug af Musikskabtjenesten. Ved at gemme Musikprodukter og Gemt Indhold i Musiklager gemmer du en unik kopi af dette indhold og anmoder Google om at opbevare det på dine vegne og gøre det tilgængeligt for dig via din Google-konto. Ved at bruge Musikskabtjenester anmoder du om, at Google stiller de nødvendige funktioner i Musikskabtjenester til rådighed for dig for at lette din brug af Musikprodukter og Gemt Indhold. Ved adgang til eller brug af Musikprodukter og Gemt Indhold gennem Musiksoftware igangsætter og udfører du derudover de tilsvarende funktioner på Googles servere sammen med alle de relaterede trin, der er nødvendige, for at aktivere dem via Musikskabtjenester. Du forstår, at Google ved at udføre de nødvendige tekniske trin på din anmodning for at give dig adgang til Musikskabtjenester kan (a) transmittere Musikprodukter og Gemt Indhold via forskellige netværk og i forskellige medier og (b) foretage de ændringer i Musikprodukter og Gemt Indhold, som er nødvendige for overholdelse af eller tilpasning til de tekniske krav for de pågældende netværk, enheder, tjenester eller medier. Du bekræfter og garanterer over for Google, at du har de nødvendige rettigheder til at gemme det Gemte Indhold i Musiklager, som du beder Google uploade eller gemme i Musiklager, og til at anmode Google om at udføre de handlinger, der er beskrevet i dette afsnit.

Annullering af et Musikkøb; Refusion. Du har ret til at annullere alle køb af Musikprodukter fra Google (herunder abonnementer på musik) og få tilbagebetaling inden for syv arbejdsdage fra dagen efter, at Musikproduktet bliver tilgængeligt for dig som download eller stream. Med hensyn til gratis prøver på musikabonnementer forudsættes det, at: (i) du til enhver tid kan opsige dit abonnement i løbet af en gratis prøveperiode (som angivet i afsnit 5 ovenfor), og at (ii) du ikke har den forudgående syvdages fortrydelsesret, når den betalte del af dit abonnement er påbegyndt. Når du har downloadet eller streamet det Musikprodukt, du har købt, kan du ikke længere annullere købet af dette Musikprodukt (medmindre Musikproduktet er defekt). Hvis Google tildeler dig en refusion for et musikabonnement, beregnes det refunderede beløb forholdsmæssigt for den resterende abonnementsperiode. Efter Googles beslutning om refusion vil du ikke længere have adgang til det pågældende Musikprodukt.

Andre Abonnementstjenester fra Google. Du kan få adgang til et Google Play-musikabonnement som en del af et abonnement på et andet Google-produkt. Derudover kan du få adgang til andre abonnementsprodukter fra Google som del af et Google Play-musikabonnement. Oplysninger om din adgang til sådanne andre abonnementsprodukter fra Google vil blive præsenteret for dig, før du fuldfører købet af dit musikabonnement. Din brug af Google Play og et eventuelt Google Play-musikabonnementsprodukt er udelukkende underlagt disse Vilkår, og ikke vilkårene for noget andet Google-produkt, herunder ethvert andet Google-produkt, hvorigennem du får adgang til et Google Play-musikabonnement.

Sociale anbefalinger. Når du køber Musikprodukter, kan du få mulighed for at dele Musikproduktet helt eller delvist på din profil på Google+ eller andre sociale netværk, der er godkendt af Google, eller onlinedestinationer, som er bestemt af Google efter Googles eget skøn ("Sociale anbefalinger"). Din brug af Sociale anbefalinger er underlagt Vilkårene samt alle andre vilkår og betingelser, der gælder for de sociale netværk eller onlinedestinationer, hvor du deler sådanne Sociale anbefalinger. Google kan indføre begrænsninger på dine Sociale anbefalinger. Google kan f.eks. begrænse det Musikprodukt, der er knyttet til en Social anbefaling, så det vises som et begrænset eksempel i stedet for i fuld længde.

Rettigheder til Gemt Indhold. Du bevarer de rettigheder, du allerede har til Gemt Indhold. Gemt Indhold er, for at undgå tvivl, ikke underlagt licensbevillingen til Google i det afsnit af Google Servicevilkår, der hedder "Dit Indhold i vores Tjenester".

Geografiske begrænsninger. Musikskabtjenester og Musikprodukter er i øjeblikket kun tilgængelige i visse lande. Du accepterer, at du ikke vil give nogen falske, urigtige eller vildledende oplysninger i et forsøg på at give et misvisende billede af dig selv som fastboende i et understøttet land, og du vil ikke forsøge at omgå eventuelle restriktioner for adgang til eller tilgængeligheden af Musikskabtjenester eller Musikprodukter.

Overholdelse af indstillinger. Du skal overholde de indstillinger og parametre, der er angivet af Google, URBAN Go eller en ophavsretshaver i forbindelse med Musikprodukter. Google eller indehaverne af ophavsretten kan f.eks. rette fejl i Musikprodukter, tilføje yderligere funktioner eller ændre sikkerhedsindstillingerne for eller den regionale tilgængelighed af Musikprodukterne. Hvis der foretages sådanne ændringer, opdateres Musikprodukterne muligvis automatisk.

Tredjepartsbestemmelser. Desuagtet at der måtte stå det modsatte i disse Vilkår, er de tredjeparter, der licenserer deres musikindhold eller andet indhold til Google som Musikprodukter eller til anden brug i forbindelse med Google Play Butik (herunder Udbydere ved Agentursalg), de tilsigtede begunstigede tredjeparter i henhold til disse Vilkår alene i forhold til de specifikke bestemmelser i disse Vilkår, som direkte vedrører deres indhold ("Tredjepartsbestemmelser") og alene med det formål at gøre det muligt for disse tredjeparter at håndhæve deres rettigheder til sådant indhold. For at undgå tvivl er der intet i disse Vilkår, der giver en begunstiget tredjepart rettigheder over for andre parter i forbindelse med enhver bestemmelse, som falder uden for Tredjepartsbestemmelserne, som omfatter, men ikke er begrænset til, enhver bestemmelse eller aftale, der er indarbejdet ved reference, eller som der måtte refereres til uden at være indarbejdet, i disse Vilkår.

Software og data fra tredjepart. Du kan få oplysninger om tredjepartssoftware (herunder open source) og data i Musikskabtjenester her: http://music.google.com/about/thirdparty.html.

Licenspartnere. Hvis du er interesseret i at få flere oplysninger om nogle af de partnere, vi samarbejder med om at levere musik til dig i Google Play, skal du gå til denne side.

 

9. Bøger i Google Play

Privatlivspolitik for Play Bøger. Privatlivspolitikken for Google Play Bøger beskriver, hvordan vi behandler personlige og visse andre oplysninger, der genereres via din brug af Indhold, der er bøger ("Bogindhold").

Krav til Enheder. Se http://support.google.com/mobile/?p=books_devices for at få flere oplysninger om systemkrav, herunder hvilke Enheder der er kompatible med Tjenesten, og om køb af og adgang til Bogindhold.

Opdateringer til Bogindhold. Google eller indehaveren af ophavsretten til Bogindhold kan til enhver tid opdatere dette Bogindhold og ændre indstillinger for digitale rettigheder til Bogindholdet. Google eller indehaveren af ophavsretten kan f.eks. rette fejl i Bogindholdet, tilføje yderligere funktioner eller ændre sikkerhedsindstillinger for Bogindholdet. Hvis der er foretaget ændringer, opdateres det Bogindhold, du får vist, automatisk, medmindre du har downloadet en kopi af Bogindholdet på en Enhed.

Annullering. Ud over dine rettigheder til at annullere, hvis du har et defekt produkt, som beskrevet i afsnit 6, får du ret til at annullere kontrakten for hvert køb eller hver leje af Bogindhold fra Google og få købet refunderet inden for en periode på syv arbejdsdage fra dagen efter, at det pågældende Bogindhold bliver tilgængeligt for dig, med undtagelse af leje af Bogindhold i en 24-timers periode, som fortrydelsesretten ikke gælder for. Efter Googles bestemmelse om refusion tilbageføres transaktionen, og du vil ikke længere have adgang til det pågældende Bogindhold.

Yderligere begrænsninger. Salg af Bøger giver ikke promoveringsrettigheder til nogen Bøger.

 

10. Film og tv-serier i Google Play

Introduktion. Google Play indeholder visse videotjenester, der er defineret som "Videotjenester". I Vilkårene er "Videoindhold" Indhold, der kan købes via Videotjenesterne.

Annullering. Du får ret til at annullere dit køb af Videoindhold og få pengene tilbage for Videoindhold, du ikke har set, inden for syv arbejdsdage efter købet. Anmodninger om refusion af andre årsager skal ske via formularen i Hjælp til Google Play. Google forbeholder sig retten til at efterkomme eller afvise anmodninger om refusion efter syv arbejdsdage efter eget skøn.

Købsmuligheder. Når du bestiller Videoindhold via Tjenesten, kan du enten (i) leje Videoindholdet for at kunne se det et ubegrænset antal gange i løbet af det tidsrum, der er angivet på transaktionssiden på købstidspunktet ("Visningsperiode") og i bekræftelses-e-mailen ("Videoindhold til udlejning") eller (ii), hvis det er muligt, købe Videoindholdet og gemme det i et digitalt skab og se det et ubegrænset antal gange, så længe Videoindholdet er tilgængeligt i det digitale skab ("Videoindhold i skab").

Visningsperioder – udlejning. Visningsperioden for det pågældende lejede Videoindhold forlænges ikke ved at sætte Videoindholdet på pause, stoppe det eller spole det tilbage. Videoindhold til udlejning kan have forskellige Visningsperioder, og Visningsperioden vises, inden du bestiller Videoindholdet.

Visningsperioder – køb. Alt Videoindhold i skab er tilgængeligt til ubegrænset visning, så længe Google kan fastholde rettighederne til at gøre dette Videoindhold i skab tilgængeligt for dig ("Skabsperiode"). Skabsperioden forlænges ikke ved at sætte Videoindhold i skab på pause, spole det tilbage eller stoppe det. Betalingsindhold i skab kan have forskellige Skabsperioder.

Visningskrav. Du accepterer kun at se Videoindhold i områder, hvor Google stiller det pågældende Videoindhold til rådighed til visning. Du kan se Videoindhold (1) online med en internetforbindelse og logget på din Google-konto eller (2) offline på en enhed, der er godkendt på forhånd. Du skal være online for at godkende en enhed til visning af Videoindhold.

Enhedsbegrænsning – udlejning. Hver købt Videoindhold til udlejning kan kun ses på én Enhed ad gangen (enten online eller på en godkendt offline Enhed).

Visningsbegrænsninger – køb. For Videoindhold i skab (1) kan du kun se et enkelt stream af Videoindholdet i skabet ad gangen, (2) kan du se op til tre streams af Videoindholdet i skabet i dit skab ad gangen, (3) kan du godkende op til fem Enheder til offlineafspilning af Videoindhold i skab ad gangen, (4) kan du kun godkende den samme Enhed tre gange i løbet af en periode på 12 måneder og fjerne godkendelsen fra samme Enhed to gange inden for en periode på 12 måneder, (5) kan du kun fjerne godkendelsen fra i alt to Enheder til offlineafspilning hver 90. dag, og (6) kan du højst autorisere tre Google-konti på samme Enhed.

 

11. Tidsskrifter i Google Play Bladkiosk

Dette afsnit gælder for salg af tidsskrifter (blade og nyhedsindhold) i Google Play Bladkiosk, og ikke for bladindhold i andre Android-apps.

Rabat for abonnenter af trykte magasiner. Nogle Udbydere af magasiner gør det muligt at købe et abonnement på magasinindhold i Google Play med rabat, hvis du allerede har tegnet et abonnement på det trykte magasin. Hvis du opsiger dit abonnement på det trykte magasin, eller hvis det udløber, uden at du fornyer det, ophører din rabat på abonnementet på det pågældende Indhold i Google Play automatisk.

Refusioner. Hvis du får en refusion, kan Google refundere perioden helt eller delvist for numre, der endnu ikke er modtaget i den resterende del af abonnementsperioden. Når du har modtaget en refusion fra Google, har du ikke længere adgang til de omfattede numre af det pågældende magasin leveret i refusionsperioden eller, ved en delvis refusion, til Indhold af det pågældende magasin, der endnu ikke er modtaget. Hvis Indhold ikke længere er tilgængeligt på Magasiner i Google Play (f.eks. hvis et magasin nedlægges eller sælges til en anden udgiver, der ikke leverer magasiner til Google Play), giver Google en refusion. (Refusionen kan være for hele den aktuelle abonnementsperiode, eller også giver Google en delvis refusion for numre, der endnu ikke er modtaget i den aktuelle periode).

Oplysninger, som Google deler med udgivere af magasiner. Hvis du køber et abonnement, uanset varighed, på et tidsskrift i Google Play, deler Google muligvis dit navn, din e-mailadresse, postadresse og et unikt id med udgiveren af tidsskriftet.  Som abonnent på et tidsskrift kan Google også dele din læsehistorik i tidsskriftet med den pågældende udbyder. Google har aftalt med udgiveren af tidsskriftet, at udgiveren bruger oplysningerne i overensstemmelse med udgiverens privatlivspolitik. Du får mulighed for at fravælge al kommunikation fra udgiveren, som ikke vedrører det abonnement, du køber, samt at fravælge markedsføringskommunikation fra tredjeparter, når du køber dit abonnement. Hvis du køber et enkelt nummer af et magasin i Google Play, kan Google videregive dit postnummer til udgiveren af magasinet. Vi forsyner også magasinudgivere med salgsoplysninger om køb af magasiner.

Bekræftelse af trykte abonnementer. Hvis du har adgang til et abonnement i Google Play Bladkiosk via et eksisterende abonnement på et trykt tidsskrift fra udgiveren af dette tidsskrift, kan vi bede en tredjepartstjenesteudbyder om at bekræfte dit abonnement på det trykte tidsskrift hos udgiveren af tidsskriftet, og vi kan bede dig om at give visse oplysninger om dit abonnement på det trykte tidsskrift for at kunne gøre dette. Google bruger disse oplysninger i overensstemmelse med Googles privatlivspolitik.

Fortrydelsesret. I tillæg til dine rettigheder til at annullere, hvis du har et defekt Produkt (som beskrevet i afsnit 6), har du fortrydelsesret i forhold til abonnementer på tidsskrifter som beskrevet i afsnit 5.

 

----------------------

 

​Terms webpage

1. Introduction

These Website Standard Terms and Conditions written on this webpage shall manage your use of this website. These Terms will be applied fully and affect to your use of this Website. By using this Website, you agreed to accept all terms and conditions written in here. You must not use this Website if you disagree with any of these Website Standard Terms and Conditions.

Minors or people below 16 years old are not allowed to use this Website.

2. Intellectual Property Rights

Other than the content you own, under these Terms, URBAN Go and/or its licensors own all the intellectual property rights and materials contained in this Website.

You are granted limited license only for purposes of viewing the material contained on this Website.

3. Restrictions

You are specifically restricted from all of the following

· publishing any Website material in any other media. Unless it is from the area: “Presse”;

· selling, sublicensing and/or otherwise commercializing any Website material;

· publicly performing and/or showing any Website material;

· using this Website in any way that is or may be damaging to this Website;

· using this Website in any way that impacts user access to this Website;

· using this Website contrary to applicable laws and regulations, or in any way may cause harm to the Website, or to any person or business entity;

· engaging in any data mining, data harvesting, data extracting or any other similar activity in relation to this Website;

· using this Website to engage in any advertising or marketing.

Certain areas of this Website are restricted from being access by you and URBN Go may further restrict access by you to any areas of this Website, at any time, in absolute discretion. Any user ID and password you may have for this Website are confidential and you must maintain confidentiality as well.

4. Your Content

In these Website Standard Terms and Conditions, “Your Content” shall mean any audio, video text, images or other material you choose to display on this Website. By displaying Your Content, you grant URBAN Go a non-exclusive, worldwide irrevocable, sub licensable license to use, reproduce, adapt, publish, translate and distribute it in any and all media.

Your Content must be your own and must not be invading any third-party’s rights. URBAN Go reserves the right to remove any of Your Content from this Website at any time without notice.

5. No warranties

This Website is provided “as is,” with all faults, and URBAN Go express no representations or warranties, of any kind related to this Website or the materials contained on this Website. Also, nothing contained on this Website shall be interpreted as advising you.

6. Limitation of liability

In no event shall URBAN Go, nor any of its officers, directors and employees, shall be held liable for anything arising out of or in any way connected with your use of this Website whether such liability is under contract.  URBAN Go, including its officers, directors and employees shall not be held liable for any indirect, consequential or special liability arising out of or in any way related to your use of this Website.

7. Indemnification

You hereby indemnify to the fullest extent URBAN Go from and against any and/or all liabilities, costs, demands, causes of action, damages and expenses arising in any way related to your breach of any of the provisions of these Terms.

8. Severability

If any provision of these Terms is found to be invalid under any applicable law, such provisions shall be deleted without affecting the remaining provisions herein.

9. Variation of Terms

URBAN Go is permitted to revise these Terms at any time as it sees fit, and by using this Website you are expected to review these Terms on a regular basis.

10. Assignment

URBAN Go is allowed to assign, transfer, and subcontract its rights and/or obligations under these Terms without any notification. However, you are not allowed to assign, transfer, or subcontract any of your rights and/or obligations under these Terms.

11. Entire Agreement

These Terms constitute the entire agreement between URBAN Go and you in relation to your use of this Website, and supersede all prior agreements and understandings.

12. Governing Law & Jurisdiction

These Terms will be governed by and interpreted in accordance with the laws of the State of Denmark, for the resolution of any disputes.

Hvem er vi?


URBAN Go ApS er et 100% danskejet anpartsselskab der tilbyder transportservice i hele Storkøbenhavn, og fra August 2018 også  på resten af Sjælland


Vores primære formål er fragt- og kurérservice, og du er mere end velkommen til at køre med når du har en fragtgenstand med i bilen. Mange af vores biler har plads til både 3 og 4 passagerer.  Se bilkategorierne her.


Copyright © All Rights Reserved